Tooted keraamilistele plaatidele ja looduskividele. Plaatimissegud,-liimid, vuugitäited.

Plaatimissegud/-liimid

MAPEI plaatimissegud ja -liimid on klassifitseeritud vastavalt Euroopa standardile EN12004. Plaatimissegud ja -liimid jagunevad kolme rühma: C- tsemendibaasilised segud, D-dispersioonliimid, R-reaktsioonliimid. Iga rühma toodet klassifitseeritakse omakorda veel eri omaduste alusel.

TOOTED

Vuugitäited

MAPEI vuugitäited on klassifitseeritud vastavalt standardile EN13888. Oma omaduste järgi on need jagatud rühmadesse: CG2 - nt ULTRACOLOR PLUS, parem tsemendipõhine vuugitäidise koostis (suurenenud kulumiskindlus ja piiratud veeimavus); RG - nt. KERAPOXY, sünteetilise vaigu baasil vuugitäide. Sellest jaotisest leiate teavet MAPEI vuugitäidete ja hermeetikute kohta.

TOOTED

Hüdroisolatsioon

MAPEI hüdroisolatsiooni ja veetõkketooteid võib jagada järgmistesse rühmadesse: jäigad ja elastsed tsemendipõhised tooted, elastsed veetõkked; bituumeni ja epoksübaasil veetõkketooted. Tarindi veetiheduse tagab vaid õige hüdroisolatsioonimaterjali valik, kuid unustada ei tohi sobivat tehnoloogilist lahendust, aluspinna ettevalmistust ja tööde teostamise kvaliteeti.

TOOTED

Aluspinna ettvalmistamine

Pinna nõuetekohaseks ettevalmistamiseks enne plaatimist. Plaatide kestvuse kindlustamuseks tuleb aluspind korralikult ette valmistada. MAPEI tootevalik sisaldab erinevaid tooteid, mida saab kasutada nii betoon- kui ka puitpindade korralikuks ettevalmistamiseks. MAPEI ehituslikud kuivsegud vastavalt standardile EN13813.

TOOTED